Daniela Janíčková

Daniela Janíčková není v politice nováčkem. V Zastupitelstvu městské části Brno- Žabovřesky působí od roku 2006, tedy třetí volební období.  Minulé období 2010-2014 na pozici místostarostky, byla velmi aktivní. V její působnosti byl Odbor sociální péče a školství, Odbor pečovatelské služby a Odbor stavební.  Za jejího působení na odboru školství proběhly rozsáhlé rekonstrukce většiny školských objektů. Též významnou měrou se zasadila na zavedení nové autobusové linky z Tábora na Kraví Horu.

Paní zastupitelka je nepřetržitě občanem Žabovřesk od narození. Chodila zde na základní školu nám. Svornosti, následně vystudovala technické vědy na gymnáziu Křenová, později na VUT Fakultu stavební obor Ekonomie a řízení stavebnictví. V posledních letech při působení v politice vystudovala Veřejně správní akademii zaměřenou na personalistiku a veřejnou správu. Říká, že pokud člověk v politice chce dělat věci správně, musí stále sledovat zákony a vzdělávat se. Neznalost zákonů neomlouvá hlavně v politice.

Do politiky se dala, aby mohla ovlivnit stav věcí, protože ji celkový stav Žabovřesk není lhostejný. Její přání vždy bylo, aby tu starousedlíci žili spokojeně v symbióze s novými Žabiňáky, kteří tu zakládají své rodiny. Aby starším občanům tu byla zajištěna nezbytná péče, měla v působnosti pečovatelskou služby, ale zároveň aby nové rodiny měli dostatečnou kapacitu v mateřských a základních školách, měla v působnosti odbor sociální a školství. Právě proto v novém volebním období zůstala působit ve školské komisi, v komisi stavební, ve finančním výboru a též je oddávající. I nadále hodlá ovlivňovat dění radnice tím správným směrem.

Paní zastupitelka říká, že za jejího působení bylo velkým problémem plánovat počet míst ve školských zařízeních, poněvadž né všichni obyvatelé žijící v Žabovřeskách zde mají hlášen trvalý pobyt. A to počty velmi zkreslovalo. Proto apeluje na všechny rodiny, kteří zde žijí, chtějí se podílet veřejných záležitostech a chtějí umísťovat děti do školských zařízení, aby se zde k trvalému pobytu přihlásily. Má za to, že počet Žabovřeských občanů každý rok v reálu roste, ale statistická data mluví o opaku. Počet Žabiňků poklesl pod 20tis. obyvatel.

Paní zastupitelka je ekonomkou a pracuje ve financích a nemovitostech. Je prakticky a ekonomicky zaměřený člověk, se srdečním vztahem k Žabinám. Říká, že je žabinský patriot, má zde rodinu, rodiče a hodlá dlouhodobě řešit vše, co nám všem zde bude život zpříjemňovat. Cítí se životním optimistou a altruistou.