Petiční archy v tiskové variantě jsou  ke stažení zde .

 

PETICE

dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve věci veřejného zájmu

za zachování ploch veřejných prostranství v majetku Statutárního města Brna

 

Obecně jsme proti prodeji veřejných ploch prostranství a veřejných ploch zeleně z majetku Statutárního města Brna. Žádáme, aby byl zastaven proces prodeje částí pozemků veřejného prostranství v okolí OC Perla projednaného na VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky dne 17. 9. 2015 v bodu č. 11 (tj. 95 m2 z pozemku p.č. 2375/185, 430 m2 z pozemku p.č. 2375/186, 1.077 m2 z pozemku p.č. 2375/193, vše ostatní plocha zeleň) a v bodu č. 13 (tj. 247 m2 pozemku 2375/210, ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.u. Žabovřesky.

Žádáme, aby nebyl zmenšován počet veřejných prostranství, jež je obec povinna vymezovat dle §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

V tomto konkrétním případě žádáme, aby Statutární město Brno:

1)       Nezávisle posoudilo technický stav veřejných prostranství v okolí OC Perla, a aby po technické stránce zhodnotilo, zda komunikace sloužící pro dopravu či zásobování a komunikace pro pěší odpovídají příslušným zákonům resp. normám a zda jsou vhodné též pro bezbariérový přístup k jednotlivým objektům veřejného zájmu. Dále aby posoudilo, zda počet parkovacích míst v této lokalitě je dostačující a zda existuje možnost zvýšení počtu parkovacích míst vhodnou úpravou ploch.

2)       Konkrétně vyřešilo problém zpracováním studie dopravních vztahů bezprostředního i širšího okolí OC Perla a nalezlo způsob financování projektu pro jeho revitalizaci a vybudování chybějících či nevyhovujících veřejných přístupových cest a následně tento projekt realizovalo.

Podporujeme „Otevřený dopis Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky ze dne 1. 10. 2015“ a žádáme o řešení této problematiky (dopis je dostupný na webu: www.lepsi-zabovresky.cz).

Novinky

Webová prezentace byla spuštěna

01.10.2015 00:00
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. Stránky jsou ve výstavbě, prosím omluvte omezené...